Globalwarming awareness2007

Our Planet Earth is getting warmer! GlobalWarming Awareness2007 is a project focusing on creating consciousness of our planet heat rise. The SEO World Championship selected this keyword with the purpose of creating worldwide awareness related to this issue. Global Warming is among the most serious problem we have to deal in our century.

More information on globalwarming awareness2007 page.

Tuesday, January 27, 2009

Sacrum Profanum - muzyka współczesna w Krakowie

Formuła przedsięwzięcia oparta jest na prezentacji arcydzieł muzyki instrumentalnej i wokalno-instrumentalnej w odniesieniu do fundamentalnej roli wzajemnie przecinających się w muzyce XX w. motywów sacrum i profanum, a także do kryterium geograficznego. Wokół tych osi koncentrują się poszczególne edycje Festiwalu poświęcone kolejno muzyce: Wiednia, Francji, Rosji, USA.
W nietypowych, postindustrialnych przestrzeniach wystąpią najwyżej cenione niemieckie zespoły m.in.: musikFabrik, Ensemble Modern, prekursor współczesnej muzyki elektronicznej - Kraftwerk oraz z Ute Lemper - gwiazde prezentującą międzywojenną niemiecką piosenkę kabaretową, niezrównana interpretatorka twórczości Kurta Weilla.

W 2007 r. wybitni wykonawcy i zespoły zaprezentowali dzieła m.in. G. Gershwina, P. Glassa, J. Cage'a, M. Davisa oraz L. Bernsteina. Widoczny zwrot wydarzenia w stronę muzyki współczesnej i awangardowej ujawnił się podczas ostatniej amerykańskiej edycji w 2007 roku.

Muzykę niemieckich kompozytorów i twórców zaprezentują także: London Sinfonietta, Klangforum Wien, Paul Hillier, Theatre of Voices, AskoSchönberg, Sinfonietta Cracovia i Marc Minkowski. Bilety na wszystkie koncerty są dostępne w serwisie biletowym Bileteria.pl.

Festiwal Sacrum Profanum jest jednym z ciekawiej zapowiadających się wydarzeń kulturalnych w Polsce. W dniach 14 - 21 września w Krakowie odbyła się największa w historii polskich i europejskich festiwali prezentacja niemieckiej muzyki współczesnej.

Rangę Festiwalu w Europie budują nazwiska znakomitych wykonawców. Na Sacrum Profanum występowali tak wybitni artyści i zespoły zagraniczne, jak: Marc Minkowski, Paul Hillier, Theatre of Voices, Schönberg Ensemble, Asko Ensemble, London Sinfonietta, Barbara Hendricks, Hervé Niquet, Ilya Gringolts, Pieter Wispelwey i in.

W Krakowie dzieła niemieckiego twórcy wykonają słynące z najlepszych interpretacji muzyki współczesnej zespoły Asko i Schönberg Ensemble (18 września), Ensemble Modern (15 września), Theatre of Voices pod kierownictwem Paula Hilliera (16 września) oraz London Sinfonietta (17 września).

Tytuł imprezy (dość często ostatnio spotykany w różnych kontekstach) pozwala na uwzględnianie w programie dowolnego repertuaru, gdyż cała europejska muzyka jest albo sakralna - albo świecka. Co roku festiwal jest ukierunkowany tematycznie. W poszczególnych latach były nimi:
2004 - Wiedeń
2005 - Francja
2006 - Rosja
2007 - USA
2008 - Niemcy
2009 - Wielka Brytania

Ideą przewodnią festiwalu Sacrum-Profanum, powołanego do życia w 2003 roku przez ówczesne Biuro Kraków 2000 we współpracy z Filharmonią Krakowską i Polskim Wydawnictwem Muzycznym w miejsce odwołanego Festiwalu Krzysztofa Pendereckiego, jest zderzenie dwóch trendów w muzyce dwudziestego wieku - motywu sakralnego (sacrum) z motywem świeckim (profanum).

Spośród polskich wykonawców Festiwal gościł najważniejszych dyrygentów, solistów, zespoły kameralne i symfoniczne, a także wykonawców polskich, jak choćby Tomasz Stańko, Leszek Możdżer, Kwartet Śląski, Sinfonietta Cracovia czy Sinfonia Varsovia.

W trakcie trwania koncertu przewidziane są najnowocześniejsze techniki organizacji widowni, techniki sceniczne, dźwiękowe i oświetleniowe.

Festiwal Sacrum Profanum to jedno z najciekawszych cyklicznych wydarzeń muzycznej jesieni. Świadczy o tym dynamiczny rozwój imprezy, a także wysoka ocena krytyki w rankingach czołowych wydarzeń muzycznych w Polsce i w Europie.

Poszczególne edycje festiwalu ukazują działalność wybranych grup twórców w układzie geograficznym (np. Wiedeń-Austria, Rosja, Francja). Ważnym aspektem programowym jest prezentacja kompletnych grup utworów w twórczości poszczególnych kompozytorów, szczególnie w kontekście form i obsady (np. komplet triów fortepianowych Schuberta, komplet koncertów wiolonczelowych Szostakowicza). Bezprecedensowymi wydarzeniami festiwalowymi są koncerty w obiektach poprzemysłowych. Szeroko zakrojona promocja muzyki klasycznej prezentowana właśnie w taki sposób jest ewenementem na skalę europejską.

No comments: