Globalwarming awareness2007

Our Planet Earth is getting warmer! GlobalWarming Awareness2007 is a project focusing on creating consciousness of our planet heat rise. The SEO World Championship selected this keyword with the purpose of creating worldwide awareness related to this issue. Global Warming is among the most serious problem we have to deal in our century.

More information on globalwarming awareness2007 page.

Tuesday, January 27, 2009

Muzyka dawna w Krakowie

Podczas każdej edycji festiwalu na krakowskim Rynku Głównym wystawiane są inscenizowane widowiska związane tematycznie z okresem Wielkiego Tygodnia. W 2004 roku był to Dialog o Męce i Zmartwychwstaniu Pańskim w reżyserii Adolfa Weltschka, przedstawiający historię życia Chrystusa od wjazdu do Jerozolimy po Emaus. W 2005 roku wystawione zostało nawiązujące do średniowiecznych tradycji Misterium Męki Pańskiej Przez tę ziemię przeszedł Pan, stanowiące połączenie muzyki i teatru, napisane specjalnie na tę okazję przez Jana Kantego Pawluśkiewicza do tekstów Leszka Aleksandra Moczulskiego. Natomiast punktem kulminacyjnym trzeciej edycji Festiwalu Misteria Paschalia było Misterium Drogi Krzyżowej Quem Quaeritis?, do którego muzykę skomponował Hadrian Filip Tabęcki, a libretto napisał Roman Kołakowski.
Wymienione zespoły są dobrze znane miłośnikom muzyki dawnej, nie tylko jednak oni wypełniali sale koncertowe i nagradzali wykonawców żywiołowymi owacjami. Festiwal zdobył dla historycznego wykonawstwa nowe rzesze zwolenników, ale nawet ci już zdeklarowani byli zaskoczeni poziomem poszczególnych koncertów. Poprzeczkę umieściła wysoko Europa Galante. Roberta Invernizzi, kreująca partię Marii Panny w oratorium Alessandra Scarlattiego, zadziwiła niewiarygodną wprost techniką wokalną i poruszyła bogactwem ekspresji. Równie interesujący byli wykonawcy pozostałych partii. Emanuela Galli (Anioł), Maria Almajano (Dziewictwo), Marina de Liso (Pokora), Magnus Staveland (Podejrzliwość) byli nie tylko doskonałym tłem dla głównej bohaterki dramatu, ale stworzyli postaci przekonywające, nadali im rysy osobiste. Również naładowane emocjami Stabat Mater Boccheriniego znalazło w Robercie Invernizzy wręcz idealną interpretatorkę.

Festiwal Misteria Paschalia - festiwal muzyki dawnej odbywający się w Krakowie w okresie Świąt Wielkanocnych.

Tradycyjnie już w wielkosobotni wieczór na Rynku Głównym oglądaliśmy misterium Męki Pańskiej. Autor scenariusza i reżyser Jerzy Zoń nie silił się na wielkie widowisko, oszczędnością środków potęgując jego ekspresję. Warstwę muzyczną stanowiły dawne pieśni wielkopostne w wykonaniu muzyków specjalizujących się w wykonawstwie historycznym, słowną - odpowiednio dobrane fragmenty Ewangelii i tekstów związanych z wydarzeniami sprzed dwóch tysiącleci w świetnej interpretacji Teresy Budzisz-Krzyżanowskiej i Krzysztofa Globisza, wizualną - pantomimiczne sceny w wykonaniu aktorów Teatru KTO, sugerujące, że dramat Golgoty powtarzamy codziennie. Nie było w tym widowisku efekciarstwa, raczej zaproszenie do refleksji.

W latach 2004-2006 koncerty i spektakle uzupełniały również recitale prezentujące komplet suit Jana Sebastiana Bacha: w 2004 roku Sześć suit wiolonczelowych wykonał Pieter Wispelwey, w 2005 roku - Sześć suit angielskich - Richard Egarr, a w roku 2006 Sześć suit francuskich - klawesynista Pierre Hantai.

W 2007 roku osią konstrukcyjną stały się światowe prawykonania oratoriów twórców barokowych.

Festiwal jest wysoko oceniany przez krytykę i cieszy się zainteresowaniem publiczności, zarówno lokalnej, jak również licznych polskich i zagranicznych turystów. Otrzymał nagrodę Polskiej Organizacji Turystycznej jako Turystyczny Produkt 2004 roku. Zajął pierwsze miejsce w rankingu Afisz-wydarzenia kulturalne 2007 tygodnika Polityka, w kategorii Muzyka poważna. Pierwsza edycja Festiwalu odbyła się w 2004 roku. Organizatorem jest Krakowskie Biuro Festiwalowe.

Pierwsze Misteria Paschalia odbyły się w 2004 roku. Ideą festiwalu jest prezentacja muzyki związanej z okresem Wielkiego Tygodnia i Wielkanocą w mistrzowskich interpretacjach czołowych przedstawicieli wykonawstwa historycznego.

Formuła Festiwalu opiera się głównie na prezentacji muzyki oscylującej wokół tematyki związanej z okresem Wielkiego Tygodnia i Świąt Wielkiej Nocy. Wpisuje się zatem idealnie w kalendarium obchodów liturgicznych w kościele katolickim. Festiwal umożliwia spotkanie z wysmakowanym repertuarem w najlepszych interpretacjach czołówki europejskich artystów zajmujących się wykonawstwem muzyki dawnej. Wydarzenie to umożliwia zapoznanie się z najwybitniejszymi utworami muzycznymi okresu renesansu i baroku.

1 comment:

Anonymous said...

Iup h dsc z porn, free porn. Gnm l, fom kdqsnd|hjx zgsyqyj f ij ed.